top of page

DĀVANU KARŠU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Pirms pakalpojuma sniedzēja Ropejumping.lv Dāvanu kartes iegādes tās Pircējam ir jāiepazīstas ar šiem Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem.

2. Pircējs, iegādājoties Ropejumping.lv Dāvanu karti, kļūst par Dāvanu kartes lietotāju un ar Dāvanu kartes iegādes faktu apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

3. Ropejumping.lv Dāvanu kartes ir iespējams iegādāties tikai un vienīgi elektroniski Ropejumping.lv mājaslapā www.ropejumping.lv.

4. Ropejumping.lv Dāvanu karte ir derīga un izmantojama ar brīdi, kad tā tiek izsniegta Pircējam, un Pircējs ir veicis tās nominālvērtības samaksu.

5. Pircējs var iegādāties Ropejumping.lv Dāvanu kartes ar nominālo vērtību EUR 80.- (astoņdesmit eiro) un EUR 150.- (simtpiecdesmit eiro).

6. Uz Ropejumping.lv Dāvanu kartes norādāma šāda informācija: Dāvanu kartes nosaukums, Dāvanu kartes nomināls, Dāvanu kartes identifikācijas numurs (attēlots ar burtiem un cipariem) un cita informācija, kas nepieciešama Pircēja pienācīgai informēšanai vai Dāvanu kartes funkciju veikšanai.

7. Ropejumping.lv Dāvanu karti ir iespējams izmantot tikai un vienīgi par pakalpojuma sniedzēja Ropejumping.lv pakalpojumiem visā Latvijā.

8. Ropejumping.lv Dāvanu karte nav vairākkārt lietojama – tā ir jāizmanto vienā iepirkšanās reizē.

9. Ja pirkuma summa ir mazāka par Dāvanu kartes vērtību, atlikums izmaksāts netiek. Ja pirkuma summa ir lielāka par Dāvanu kartes vērtību, starpību var piemaksāt.

10. Ropejumping.lv Dāvanu kartes derīguma termiņš – 24 mēneši no izsniegšanas brīža. Dāvanu kartes derīguma termiņu nav iespējams pagarināt.

11. Ņemot vērā Ropejumping.lv Dāvanu kartes lietotāja privātumu, informācija par Dāvanu kartes lietotāju netiek ievākta, tomēr šāda informācija var tikt pieprasīta, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību normatīvo aktu prasībām un Dāvanu kartes lietotājam/pircējam ir pienākums tādu sniegt.

12. Ropejumping.lv Dāvanu kartes lietotājs atbild par Dāvanu kartes glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudētas Dāvanu kartes netiek atjaunotas un nevar tikt apturētas (bloķētas) vai anulētas. Šis punkts attiecas arī uz nozagtām vai citādi Dāvanu kartes lietotājam prettiesiski atņemtām Dāvanu kartēm.

13. Ropejumping.lv Dāvanu kartes lietotājs, nododot Dāvanu karti citai personai (dāvinot, pārdodot utml.), apņemas informēt turpmāko Dāvanu kartes lietotāju par šiem Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem.

14. Persona, kura pārņēmusi Ropejumping.lv Dāvanu karti, kļūst par Dāvanu kartes lietotāju un apliecina, ka ir iepazinusies ar šiem Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

15. Pakalpojuma sniedzēja Ropejumping.lv Dāvanu karte nav personalizēta, jebkura persona, kuras rīcībā atrodas Dāvanu karte, ir uzskatāma par Dāvanu kartes lietotāju.

16. Pakalpojuma sniedzējam Ropejumping.lv ir tiesības nepieņemt norēķiniem Dāvanu karti, ja tā ir bojāta, tai nav iespējams nolasīt identifikācijas numuru vai ja ir pamatots iemesls domāt, ka Dāvanu karte ir viltota. Šādā gadījumā likumīgajam Dāvanu kartes lietotājam ir jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēja Ropejumping.lv Administrāciju pa tālruni +371 29852985.

17. Informācija par Dāvanu Kartēm ir pieejama, zvanot pakalpojuma sniedzējam Ropejumping.lv pa tālruni +371 29852985, Dāvanu kartes iegādes brīdī mājaslapā www.ropejumping.lv 

18. Ropejumping.lv Dāvanu karte netiek apmainīta pret naudu.

bottom of page